เกี่ยวกับเรา

NAVIGATOR   ได้จดทะเบียนจัดขึ้นมีนามว่า  บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด   เมื่อวันที่     27    สิงหาคม  พ.ศ.  2550 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  เพื่อดำเนินงานกิจการด้านรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติแบบ ครบวงจร อาทิเช่น ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัติ งานด้านกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้า-ออก   และระบบรักษา ความปลอดภัยอัตโนมัติอื่นๆ 

 

          

นาวิเกเตอร์ เกิดจากแนวความคิดด้วยหลัก 9 ข้อของ  NAVIGATOR  ที่เรายึดถือ ในการทำธุรกิจตลอดมา    สื่อความหมายด้วยลวดลาย 9 ยอด

 เสมือนเข็มทิศนำทาง  เราจะนำหลักทั้ง  9 ข้อเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อมอบสิ่งดีๆสู่ลูกค้า      โดยยึดหลักยอดส่วนกลางที่สูงที่สุดคือ  Good Service 

เป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

 

       วิสัยทัศน์

                 TECHNOLOGY SOLUTION

          เป็นผู้นำด้านการออกแบบติดตั้ง   และบริการหลังการขาย    สินค้าทางด้านการรักษาความ

ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี    และระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรโดยยึดถือคุณภาพที่ดีและราคาที่ยุติธรรม

 

  ธุรกิจ

          N = Network        : Network & Computer

                                   A = Automation   : Auto Gate , Automation , Access Control

                                                                                                 V = Video             : CCTV 

 

พันธกิจ

                                                                                                  I  = Impartially           : ราคายุติธรรม

                                                                                                 G = Good Service       : บริการที่ดี

                                                                                                 A = Active                   : รวดเร็ว

                                                                                                 T = Technologist          : ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยี

                                                                                                 O = On Time                : ตรงเวลา

                                                                                                 R = Reliable                 : ระบบเสถียรเชื่อถือได้

                      Brand Award บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด     ได้รับรางวัลแห่งความเชื่อมั่นของแบรนด์ โดยรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ Trustmark  เป็นแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้   ติดต่อกันตลอดมาโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์    ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน เราตลอดมา ซึ่งเป็นพลังให้เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า    และบริการสู่ความ เป็นเลิศยิ่งขึ้น เพื่อความน่าเชื่อถือและไว้วางใจตลอดไป

                    NAVIGATOR ได้นำระบบ CRM (Customer Relation Management)  โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้ บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเรามี Call Center เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก   และรวดเร็ว ท่านสามารถติดต่อ  NAVIGATOR  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง   NAVIGATOR จะติดตามความพึงพอใจของลูกค้าวิเคราะห์ตามความต้องการ     และสำรองอะไหล่ไว้บริการหลังการขาย    พร้อมอำนวยความสะดวกสบายให้ท่าน ประทับใจเพื่อพัฒนาผลงานและสร้างประสิทธิภาพในการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

                    องค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้บริการกับ NAVIGATOR อาทิเช่น  Starbucks ที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 400 สาขา ก็เลือกใช้บริการของ NAVIGATOR เสมอมาฉะนั้นท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าจะได้รับการบริการหลังการขายที่ได้ มาตราฐาน รวดเร็ว และเชื่อถือได้จาก Call Center ของเรา

Visitors: 17,351