เสียงจากลูกค้า

สัมภาษณ์ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ติดตั้งประตูรีโมทกับ บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด โดยลูกค้าทุกท่านที่ใช้ระบบได้ให้คำยืนยันจากตัวท่านเองว่าประตูรีโมทนาวิเกเตอร์ ว่าติดตั้งได้มาตรฐาน บริการดีรวดเร็ว ใส่ใจในการบริการหลังการขาย

Visitors: 17,351